Om oss

Historien om Høyres Hus

Høyres Hus er en kontor- og forretningsgård i 7 etasjer som ligger i Stortingsgata 20 i Oslo. Bygget er tegnet av arkitekten Magnus Poulsson og ble innviet 21. oktober 1935.

Bygningen huser blant annet Høyres Hus Konferanse & Selskapslokaler som ligger i 6. og 7. etasje, samt restauranten Tivander i 2. etasje. I tillegg holder Høyres hovedorganisasjon og Oslo Høyre til i 3., 4. og 5. etasje.

Tre av salene i husets konferansesenter har navn etter kjente Høyre-profiler; Nordengen, Emil Stang og Stranger. Før krigen lå Restaurant Ritz her, fra 1946 Restaurant Frascati og nå i 2018 har vi åpnet vår egen restaurant Tivander i 2. etasje.

På samme sted, i den daværende Tivolihaven, ble revyteatret Chat Noir etablert i 1912 (senere flyttet til Klingenberggata).

Under krigen var Høyres Hus rekvirert av okkupasjonsmakten, og brukt som Hirdens Hus.

I 1965 ble det også reist et Høyres Hus på Kalbakken i Groruddalen i Oslo, som var et forretningsbygg med lokale partikontorer. Etter hvert opphørte partiets bruk av bygget, og i 2005 ble det solgt.

Innvielsen av Høyres Hus i 1935

Høyres Hus ble offisielt innviet 21. oktober 1935. Aftenposten omtalte begivenheten slik i sin morgenutgave dagen etter (utdrag):

“Innvielsen av Høires Hus blev en dag som vil minnes av de mange som strømmet til for å delta i høitidelighetene. Alt var vellykket fra først til sist og der var en stemning båret oppe av tillit og tro på Høires sak som kanskje aldri før. Nu hadde man sin egen borg, midt i byens hjerte. Høires Hus skal være samlingsmerket for det videre arbeide fremover. ... Forstanderskapets store fest som begynte kl. 20 hadde samlet over 400 deltakere og blev meget vellykket. Gleden over endelig å få sitte i eget hus var stor og umiddelbar, og stemningen steg derefter til de største høider.”